CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI KHÁNH THÀNH

Titanium granite

  • Xu?t x?: Braxin
  • Tr?ng l??ng / Kh?i l??ng (kg/cm3): -
  • C??ng ?? nén (kg/cm3): -
  • C??ng ?? u?n (kg/cm3): -
  • Kháng mài mòn: -
  • T? l? hút ?m (%): -
  • H? s? giãn n? nhi?t (mm/m oC):