CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI KHÁNH THÀNH

Liên hệ

Trụ sở

  • Đông Hưng, Thành Phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  • Hotline: +84 916 129 688
  • khanhthanhstone@gmail.com
  • www.khanhthanhstone.com.vn 

  Mỏ khai thác : 

   

  - Mỏ Yên Lâm, với diện tích mỏ là 11.963 m2, trữ lượng khai thác là 247.531 m3  

  - Mỏ Ngọc Lặc, với diện tích mỏ là 59.385 m2, trữ lượng khai thác là 442.528 m3  

  - Mỏ núi Vức, với diện tích mỏ là 50.000 m2, trữ lượng khai thác là 1.008.629 m3